ถ่ายทอดสดพิธีเปิดและเสก อาคารพระหฤทัย อาคารมารีย์ และบ้านพักซิสเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
ติดตามพวกเราได้ที่ 
เข้าสู่เว็บไซต์ www.sriharuthai.ac.th